คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กรง.ฐท.สส. จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย

Release Date : 13-05-2019 09:27:00
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กรง.ฐท.สส. จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย

 

 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กรง.ฐท.สส. จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย ในวัน พฤหัสบดีที่ ๒๕ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ ณ ลาน บก.กรง.ฐท.สส.